Nghị định số 121/2007/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
Số/Ký hiệu: 121/2007/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/07/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 121/2007/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí được ban hành ngày 25/07/2007 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 121/2007/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 121/2007/NĐ-CP của Chính phủ