Nghị định số 173/2007/NĐ-CP của Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải
Số/Ký hiệu: 173/2007/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/11/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 173/2007/NĐ-CP của Chính phủ V/v Về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải được ban hành ngày 28/11/2007 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 173/2007/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 173/2007/NĐ-CP của Chính phủ