Trình tự cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước hiện nay

Hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước bao gồm những giấy tờ nào? Trình tự cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước hiện nay được thực hiện ra sao?

Hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 15 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước bao gồm các giấy tờ sau:

– Tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung;

– Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đi với người chưa đủ 14 tuổi;

– Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu bị mt phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền;

– Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất;

– Bản chụp có chng thực giấy tờ do cơ quan có thm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối vi người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tui. Trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

Xem thêm: Đối tượng cấp hộ chiếu phổ thông theo quy định mới nhất

Đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ theo pháp luật hiện nay


Trình tự cấp hộ chiếu phổ thông trong nước

Cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu phổ thông trong nước cho người đề nghị theo trình tự, thủ tục dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ bao gồm các giấy tờ theo quy định trên.

Hồ sơ được nộp tại cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:

– Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; trường hợp có Thẻ căn cước công dân thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tnh nơi thuận lợi: đối với cấp lần đầu.

Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thuộc một trong các trường hợp sau đây có thể lựa chọn thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an:

+ Có giấy giới thiệu hoặc đề nghị của bệnh viện về việc ra nước ngoài để khám bệnh, chữa bệnh;

+ Có căn cứ xác định thân nhân ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, bị chết;

+ Có văn bản đề nghị của cơ quan trực tiếp quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong lực lượng vũ trang, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

+ Vì lý do nhân đạo, khẩn cấp khác do người đứng đầu Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an quyết định.

– Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an: đối với các trường hợp đề nghị lần thứ hai trở đi

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận tờ khai, ảnh chân dung, giấy tờ liên quan; kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; chụp ảnh, thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu; cấp giấy hẹn trả kết quả.

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trả kết quả cho người đề nghị. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả kết quả cho người đề nghị. Đối vi trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

Trường hợp chưa cấp hộ chiếu, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh trả lời bng văn bn, nêu lý do.

Xem thêm: Trình tự cấp hộ chiếu ngoại giao ở nước ngoài theo quy định hiện nay

Trình tự cấp hộ chiếu ngoại giao ở nước ngoài theo quy định hiện nay

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Trình tự cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước hiện nay” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment