Tội vô ý làm chết người là gì? Và sẽ bị xử phạt như thế nào?

Tội vô ý làm chết người là gì ? Quy định và mức xử phạt theo quy định của bộ luật hình sự về tội vô ý làm chết người như thế nào.

Tội vô ý làm chết người

Trước hết chúng ta cần phân tích về tội vô ý làm chết người. Theo đó, Vô ý làm chết người là hành vi của một người không thấy trước được hành vi của mình có khả năng gây hậu quả chết người mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hoặc người phạm tội thấy trước hành vi của mình có thể gây ra chết người nhưng tin rằng hậu quả đó không xảy ra. Tội Vô ý làm chết người được quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự 2015 (đã được sửa đồi bổ sung).

Phân tích các yêu tố cấu thành tội phạm tội vô ý làm chết người 

Trong Khoa học Luật hình sự thì có 4 yếu tố cấu thành tội phạm. Các hành vi phạm tội phải thỏa mãn 4 yếu tố này mới được coi là tội phạm. Đối với tội vô ý làm chết người thì cần phải thỏa thỏa mãn 4 yếu tố sau:

Chủ thể của tội phạm

Là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên và người thực hiện hành vi có năng lực trách nhiệm hình sự.

Khách thể của tội phạm

Khách thể của tội Vô ý làm chết người là quyền sống của con người. Đối tượng tác động của tội phạm này là con người.

Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi Vô ý làm chết người được thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động.Hậu quả chết người là dấu hiệu bắt buộc đối với tội Vô ý làm chết người. Và giữa hành vi vô ý và hậu quả chết người phải là quan hệ nhân quả.

Mặt chủ quan của tội phạm

Ý thức của người phạm tội là dấu hiệu đặc trưng để phân biệt giữa tội Vô ý làm chết người và tội giết người. Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội của mình dưới hình thức lỗi do vô ý bao gồm cả vô ý do cẩu thả và vô ý do quá tự tin.

Trong đó, vô ý vì cẩu thả là trường hợp thiếu cẩn trọng khi thực hiện hành vi mà người phạm tội không thành trước khả năng gây ra hậu quả chết người mặc dù phải thấy trước hoặc có thể thấy trước. Còn vô ý vì quá tự tin là trường hợp người phạm tội thấy trước được hành vi của mình có thể gây ra hậu quả chết người nhưng tin rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra và có thể ngăn ngừa được nhưng cuối cùng hậu quả đó vẫn xảy ra.

Xem thêm: Phân biệt lỗi vô ý và lỗi cố ý theo quy định của Bộ luật hình sự

Mức xử phạt về tội Vô ý làm chết người

Về tội Vô ý làm chết người Điều 128 Bộ luật Hình sự quy định:

“Điều 128. Tội vô ý làm chết người

  1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
  2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính như sau Điều 129 Bộ luật Hình sự quy định:

“Điều 129. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

  1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
  2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
  3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Như vậy nếu bị truy cứu và bị tuyên án với tội danh Vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Nếu là tội danh Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính thì có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Đồng thời có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trên đây là phân tích quy định về tội vô ý làm chết người và mức xử phạt.

Leave a Comment