Tổng hợp những vi phạm quy định về in quá số lượng

Việc in quá số lượng là một trong những vi phạm phổ biến trong hoạt động in. Dưới đây là tổng hợp những vi phạm quy định về in quá số lượng theo pháp luật hiện hành.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Đối các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 159/2013/NĐ-CP thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng:

– In xuất bản phẩm vượt quá số lượng ghi trong quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản, giấy phép in gia công cho nước ngoài dưới 30 thành phẩm;

– In sản phẩm không phải xuất bản phẩm vượt quá số lượng ghi trong hợp đồng hoặc giấy phép in gia công cho nước ngoài dưới 100 thành phẩm.

Ngoài việc bị áp dụng hình phạt tiền theo quy định trên, cơ sở hoạt động in còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, buộc thu hồi hoặc tiêu hủy các sản phẩm in vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được.

Xem thêm: Các hành vi vi phạm quy định về hoạt động in theo quy định mới nhất


Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Khi thực hiện các hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 159/2013/NĐ-CP thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

– In xuất bản phẩm vượt quá số lượng ghi trong quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản, giấy phép in gia công cho nước ngoài từ 30 đến dưới 100 thành phẩm;

– In sản phẩm không phải xuất bản phẩm vượt quá số lượng ghi trong hợp đồng hoặc giấy phép in gia công cho nước ngoài từ 100 thành phẩm đến dưới 300 thành phẩm.

Ngoài việc bị áp dụng hình phạt tiền theo quy định trên, cơ sở hoạt động in còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, buộc thu hồi hoặc tiêu hủy các sản phẩm in vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được.

Xem thêm: Vi phạm quy định về liên kết trong hoạt động xuất bản

Xử phạt hành vi vi phạm về nội dung xuất bản phẩm


Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định 159/2013/NĐ-CP thì khi vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng:

– In xuất bản phẩm vượt quá số lượng ghi trong quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản, giấy phép in gia công cho nước ngoài từ 100 đến dưới 300 thành phẩm;

– In sản phẩm không phải xuất bản phẩm vượt quá số lượng ghi trong hợp đồng hoặc giấy phép in gia công cho nước ngoài từ 300 đến dưới 500 thành phẩm.

– In sản phẩm không phải xuất bản phẩm vượt quá số lượng ghi trong hợp đồng hoặc giấy phép in gia công cho nước ngoài từ 100 thành phẩm đến dưới 300 thành phẩm.

Ngoài việc bị áp dụng hình phạt tiền theo quy định trên, cơ sở hoạt động in còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, buộc thu hồi hoặc tiêu hủy các sản phẩm in vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được.

Xem thêm: Nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản


Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi sau đây thì khi vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng:

– In xuất bản phẩm vượt quá số lượng ghi trong quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản, giấy phép in gia công cho nước ngoài từ 300 đến 500 thành phẩm;

– In sản phẩm không phải xuất bản phẩm vượt quá số lượng ghi trong hợp đồng hoặc giấy phép in gia công cho nước ngoài từ 500 đến 1.000 thành phẩm.

Ngoài việc bị áp dụng hình phạt tiền theo quy định trên, cơ sở hoạt động in còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, buộc thu hồi hoặc tiêu hủy các sản phẩm in vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được.

Xem thêm: Xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về sản phẩm báo chí

Xử phạt vi phạm về cung cấp và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí


Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Đối với một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định 159/2013/NĐ-CP thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng:

– In xuất bản phẩm vượt quá số lượng ghi trong quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản, giấy phép in gia công cho nước ngoài từ trên 500 thành phẩm;

– In sản phẩm không phải xuất bản phẩm vượt quá số lượng ghi trong hợp đồng hoặc giấy phép in gia công cho nước ngoài từ trên 1.000 thành phẩm.

Ngoài việc bị áp dụng hình phạt tiền theo quy định trên, cơ sở hoạt động in còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, buộc thu hồi hoặc tiêu hủy các sản phẩm in vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được và đình chỉ hoạt động từ 01 đến 03 tháng.

Xem thêm: Vi phạm quy định về nội dung thông tin trong hoạt động báo chí

Mức phạt vi phạm liên quan đến hoạt động báo chí

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Tổng hợp những vi phạm quy định về in quá số lượng” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment