Có được ủy quyền xin cấp phiếu lý lịch tư pháp không?

Có thể ủy quyền cho người khác xin cấp phiếu lý lịch tư pháp được không ? Tư vấn uỷ quyền xin lý lịch tư pháp theo quy định.

Phiếu lý lịch tư pháp là gì

Khoản 4 Điều 2 Luật lý lịch tư pháp 2009 quy đinh Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Phiếu lý lịch tư pháp gồm có Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2, cụ thể:

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức dưới đây:

+ Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

+ Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

– Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho chủ thể dưới dây:

+ Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

+ Cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Xem thêm: Cấp lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam

Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Thành phần hồ sơ xin cấp

Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau đây:

– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

– Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận

Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:

– Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

– Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Lưu ý, Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

Xem thêm: Nội dung của phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định của pháp luật

Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp hoặc người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Văn bản yêu cầu phải ghi rõ thông tin về cá nhân đó theo quy định về Nội dung phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được thực hiện theo quy định về Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 nêu trên

Lưu ý:

– Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

– Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp. (Gọi luật Pháp Luật Số để được tư vấn kỹ hơn: 024 665 65 366)

Xem thêm: Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2


Uỷ quyền làm lý lịch tư pháp

Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1

Theo nội dung về thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 Pháp Luật Số đã nêu ở trên, anh/chị có thể uỷ quyền cho gia đình làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Khác với thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, cá nhân không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Do đó, đối với phiếu lý lịch tư pháp số 2, anh/chị không được phép ủy quyền cho gia đình thực hiện thủ tục này mà phải trực tiếp yêu cầu.

Trên đây là nội dung tư vấn có được ủy quyền xin cấp phiếu lý lịch tư pháp không của Pháp Luật Số. Hãy liên hệ Pháp Luật Số để được tư vấn và cung cấp dịch vụ làm lý lịch tư pháp trọn gói nhanh chóng.

Leave a Comment