Các bước đăng ký dự thi thẩm định viên về giá theo quy định hiện nay

Sau khi đáp ứng các điều kiện dự thi, cá nhân tiến hành đăng ký thi cấp thẻ thẩm định viên về giá. Các bước đăng ký dự thi thẩm định viên về giá theo quy định hiện nay được tiến hành như sau:

Điều 6 Thông tư 46/2014/TT-BTC quy định cụ thể về trình tự đăng ký dự thi như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Cá nhận dự thi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký dự thi thẩm định viên về giá.

Hồ sơ bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự thi;

– Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc ủy ban nhân dân cấp phường, xã nơi cư trú;

 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá, kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, luật;

– Bản sao có chứng thực chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá còn thời hạn.

Đối với trường hợp được miễn nộp Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá, nếu bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học không ghi rõ chuyên ngành vật giá, thẩm định giá thì thí sinh phải nộp kèm theo bảng điểm có chứng thực chứng minh đã học các chuyên ngành này;

– 03 (ba) ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 03 (ba) phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận;

– Phiếu thu phí dự thi.

– Bản sao Giấy chứng nhận điểm thi của kỳ thi trước do Hội đồng thi Thẩm định viên về giá (sau đây gọi là Hội đồng thi) thông báo (đối với trường hợp đăng ký thi lần tiếp theo)

Thí sinh nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký dự thi tới Văn phòng Hội đồng thi.

Bước 2: Nộp phí dự thi

Phí dự thi thu bằng đồng Việt Nam và được nộp trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng thi hoặc chuyển khoản tại ngân hàng theo thông báo của Hội đồng thi cho từng kỳ thi (nếu có).

Mức thu phí dự thi theo quy định của Bộ Tài chính. Hội đồng thi chịu trách nhiệm thông báo mức phí dự thi cho từng kỳ thi.

Bước 3: Xác nhận hồ sơ đăng ký

Văn phòng Hội đồng thi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, lập Phiếu xác nhận đã nộp đầy đủ hồ sơ và lập phiếu thu đã nộp phí dự thi theo quy định.

Trường hợp Bộ Tài chính có quy định về đăng ký dự thi trực tuyến, thí sinh đăng ký dự thi thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và thông báo của Hội đồng thi.

Xem thêm: Điều kiện dự thi thẩm định viên về giá theo quy định hiện nay

Đăng ký hành nghề thẩm định giá đối với thẩm định viên về giá

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Các bước đăng ký dự thi thẩm định viên về giá theo quy định hiện nay” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment