Thông tư số 18/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”
Số/Ký hiệu: 18/2010/TT-BKH Người ký: Cao Viết Sinh
Ngày ban hành: 27/07/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 18/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” được ban hành ngày 27/07/2010 bỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Xem chi tiết Thông tư 18/2010/TT-BKH tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 18/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư