Thông tư số 23/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư
Số/Ký hiệu: 23/2010/TT-BKH Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 13/12/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 23/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư được ban hành ngày 13/12/2010 bỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Xem chi tiết Thông tư 23/2010/TT-BKH tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 23/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư