Thông tư số 21/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Số/Ký hiệu: 21/2010/TT-BKH Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 28/10/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 21/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được ban hành ngày 28/10/2010 bỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Xem chi tiết Thông tư 21/2010/TT-BKH tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 21/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư