Quyết định số 92/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay Airbus của Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số/Ký hiệu: 92/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/01/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 92/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc bảo lãnh thương vụ vay vốn mua máy bay Airbus của Tổng công ty Hàng không Việt Nam được ban hành ngày 18/01/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 92/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 92/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ