Quyết định số 396/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Chuyển giao Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quấtthuộc Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quản lý
Số/Ký hiệu: 396/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 5/4/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 396/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Chuyển giao Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quấtthuộc Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quản lý được ban hành ngày 5/4/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 396/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 396/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ