Quyết định số 1998/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
Số/Ký hiệu: 1998/QĐ-TTG Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 3/11/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1998/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long được ban hành ngày 3/11/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1998/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1998/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ