Quyết định số 321/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v phê duyệt Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải"
Số/Ký hiệu: 321/QĐ-TTG Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 5/3/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 321/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v phê duyệt Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải" được ban hành ngày 5/3/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 321/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 321/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ