Quyết định số 194/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 - 2020
Số/Ký hiệu: 194/2006/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/08/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 194/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 - 2020 được ban hành ngày 24/08/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 194/2006/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 194/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ