Quyết định số 1750/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
Số/Ký hiệu: 1750/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 21/09/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1750/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương được ban hành ngày 21/09/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1750/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1750/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ