Quyết định số 2186/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2012
Số/Ký hiệu: 2186/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/12/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 2186/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2012 được ban hành ngày 24/12/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 2186/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 2186/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ