Quyết định số 382/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc điều động công tác đối với ông Nguyễn Minh Hiển,nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 382/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 4/4/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 382/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc điều động công tác đối với ông Nguyễn Minh Hiển,nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành ngày 4/4/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 382/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 382/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ