Quyết định số 149/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định phê duyệt Đề án "Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015"
Số/Ký hiệu: 149/QĐ-TTG Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 23/06/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 149/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Quyết định phê duyệt Đề án "Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015" được ban hành ngày 23/06/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 149/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 149/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ