Quyết định số 1972/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập Trường Đại học Trần Quốc Tuấn trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 1
Số/Ký hiệu: 1972/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 28/10/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1972/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc thành lập Trường Đại học Trần Quốc Tuấn trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 1 được ban hành ngày 28/10/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1972/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1972/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ