Quyết định số 238/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông
Số/Ký hiệu: 238/2006/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/10/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 238/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông được ban hành ngày 24/10/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 238/2006/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 238/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ