Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam

V/v ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hà Nam
Số/Ký hiệu: 11/2012/QĐ-UBND Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 13/07/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hà Nam Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam V/v V/v ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hà Nam được ban hành ngày 13/07/2012 bỏi UBND Tỉnh Hà Nam


Xem chi tiết Quyết định 11/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam