Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam

Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Số/Ký hiệu: 31/2012/QĐ-UBND Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 12/12/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hà Nam Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam V/v Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam được ban hành ngày 12/12/2012 bỏi UBND Tỉnh Hà Nam


Xem chi tiết Quyết định 31/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam