Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Sóc Trăng

V/v ban hành Quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Số/Ký hiệu: 07/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày ban hành: 17/02/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Sóc Trăng Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Sóc Trăng V/v V/v ban hành Quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được ban hành ngày 17/02/2011 bỏi UBND Tỉnh Sóc Trăng


Xem chi tiết Quyết định 07/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Sóc Trăng