Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Sóc Trăng

V/v quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Số/Ký hiệu: 04/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày ban hành: 30/01/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Sóc Trăng Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Sóc Trăng V/v V/v quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được ban hành ngày 30/01/2011 bỏi UBND Tỉnh Sóc Trăng


Xem chi tiết Quyết định 04/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Sóc Trăng