Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Sóc Trăng

Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tưtrên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Số/Ký hiệu: 23/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày ban hành: 24/06/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Sóc Trăng Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Sóc Trăng V/v Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tưtrên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được ban hành ngày 24/06/2011 bỏi UBND Tỉnh Sóc Trăng


Xem chi tiết Quyết định 23/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Sóc Trăng