Trình tự gia hạn hộ chiếu công vụ ở nước ngoài hiện nay

Hồ sơ đề nghị gia hạn hộ chiếu ngoại giao ở nước ngoài bao gồm những giấy tờ gì? Trình tự gia hạn hộ chiếu công vụ ở nước ngoài hiện nay được thực hiện như thế nào?

Trường hợp gia hạn hộ chiếu công vụ ở nước ngoài

Việc gia hạn hộ chiếu công vụ ở nước ngoài được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 sau đây:

– Người có hộ chiếu công vụ hết thời hạn sử dụng trong thi gian công tác ở nước ngoài;

– Người đang là thành viên của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nưc ngoài có thay đổi về chức vụ;

– Người đang ở nước ngoài được bổ nhiệm làm thành viên của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài;

– Vợ, chồng, con chưa đủ 18 tuổi đang ở nước ngoài đi thăm, đi theo, con mới sinh ở nước ngoài của thành viên Cơ quan đại diện hoặc cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài.

Xem thêm: Đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ theo pháp luật hiện nay

Trình tự cấp hộ chiếu công vụ ở trong nước theo quy định mới nhất


Trình tự gia hạn hộ chiếu công vụ ở nước ngoài

Cơ quan đại diện ở Việt Nam gia hạn hộ chiếu công vụ ở nước ngoài cho người đề nghị theo trình tự quy định dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị, nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị gia hạn hộ chiếu công vụ ở nước ngoài bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 13 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam:

– Tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung;

Quyết định cử hoặc văn bản cho phép ngưi ra nước ngoài của cơ quan, người có thẩm quyền ghi rõ đối tượng thuộc diện đề nghị cấp hộ chiếu; trường hợp con mới sinh ở nước ngoài thì phải có bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh;

– Văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền về việc bổ nhiệm chức vụ hoặc thay đổi vị trí công tác (nếu có);

– Hộ chiếu công vụ còn giá trị sử dụng dưới 12 tháng;

– Hộ chiếu công vụ cấp lần gần nhất.

Hồ sơ sau khi chuẩn bị các giấy tờ theo quy định trên thì nộp tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận tờ khai, ảnh chân dung, giấy tờ liên quan; kiểm tra, đi chiếu với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; cấp giấy hẹn trả kết quả.

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gia hạn hộ chiếu công vụ, cấp công hàm hỗ trợ xin thị thực và trả kết quả.

Trường hp chưa gia hạn hộ chiếu công vụ thì phải trả lời bằng văn bản, nêu lý do và thông báo bng văn bản cho Cơ quan Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong trường hợp chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Xem thêm: Trình tự gia hạn hộ chiếu công vụ ở trong nước theo pháp luật mới nhất

Trình tự cấp hộ chiếu công vụ ở nước ngoài mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Trình tự gia hạn hộ chiếu công vụ ở nước ngoài hiện nay” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment