Thủ tục cấp giấy thông hành theo quy định mới nhất

Công dân được cấp giấy thông hành khi thuộc những đối tượng nào? Thủ tục cấp giấy thông hành theo quy định mới nhất được thực hiện ra sao?

Đối tượng được cấp giấy thông hành

Giấy thông hành là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam để qua lại biên giới theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước có chung đường biên gii.

Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, những đối tượng dưới đây khi có đề nghị thì được cấp giấy thông hành:

1. Công dân Việt Nam cư trú ở đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh có chung đường biên giới vi nước láng giềng.

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh có chung đường biên giới với nước láng giềng.

3. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở trung ương, địa phương khác nhưng có trụ sở đóng tại tỉnh có chung đường biên giới với nước láng giềng.

Xem thêm: Đối tượng cấp hộ chiếu phổ thông theo quy định mới nhất

Đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ theo pháp luật hiện nay


Trình tự cấp giấy thông hành

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy thông hành cho những đối tượng trên theo quy định tại Điều 20 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 như sau:

Người đề nghị cấp giấy thông hành nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Công an xã, phường, thị trấn, công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh tiếp giáp đường biên giới vi nước láng giềng cấp giấy thông hành.

Trưng hợp không cấp giấy thông hành, cơ quan có thẩm quyền hoặc người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lời và nêu rõ lý do cho người đề nghị biết.

Xem thêm: Trình tự cấp hộ chiếu ngoại giao ở nước ngoài theo quy định hiện nay

Trình tự gia hạn hộ chiếu ngoại giao ở trong nước mới nhất

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục cấp giấy thông hành theo quy định mới nhất” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment