Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân là gì ? Nội dung chi tiết về kỳ tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất của pháp luật.

Văn bản pháp luật điều chỉnh quy định về kỳ tính thuế thu nhập cá nhân

  • Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007
  • Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân là gì 

Thuế thu nhập cá nhân được tính trên thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ các khoản miễn thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh.

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân là khoảng thời gian để xác định số tiền thuế mà người nộp thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước. Vậy kỳ tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất cụ thể như thế nào?

Nội dung chi tiết quy định về kỳ tính thuế thu nhập cá nhân

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính căn cứ vào đối tượng thu nhập cá nhân phát sinh.

Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú 

Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công thì kỳ tính thuế được tính theo năm

– Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch (1/1 – 31/12).

– Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.

Ví dụ:

Ông B là người nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam từ ngày 20/4/2014.

– Từ ngày 20/4/2014 đến ngày 31/12/2014, ông B có mặt tại Việt Nam tổng cộng 130 ngày.

– Từ ngày 1/1/2015 đếm ngày 19/4/2015 ông B có mặt tại Việt Nam tổng cộng 65 ngày.

Do đó, kỳ tính thuế đầu tiên của ông B được xác định từ ngày 20/4/2014 đến hết ngày 19/4/2015.

Kỳ tính thuế thứ hai được xác định từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

– Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quà tặng thì kỳ tính thuế được tính theo từng lần phát sinh thu nhập.

– Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì kỳ tính thuế được tính theo từng lần phát sinh hoặc theo năm.

>> Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú

Trường hợp cá nhân kinh doanh không cư trú có địa điểm kinh doanh cố định như cửa hàng, quầy hàng thì kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch như đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh.

Leave a Comment