Khen thưởng và kỷ luật đối với học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngoài các chế độ ăn, mặc, sinh hoạt,… học viên tại cơ sở giáo dục bắt buộc còn được thưởng hoặc phạt. Việc khen thưởng và kỷ luật đối với học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như sau:

Về việc khen thưởng

Cá nhân, tổ chức có thành tích trong việc tổ chức thực hiện biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen, khen thưởng. Cụ thể:

Khen thưởng định kỳ

Trong thời gian chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, học viên có tiến bộ hoặc có thành tích xuất sắc thì được khen thưởng bằng một trong các hình thức quy định tại Điều 32 Nghị định 221/2013/NĐ-CP sau:

Biểu dương: Áp dụng với học viên trong quý xét khen thưởng được xếp loại khá, trong đó có 1 tháng được xếp loại tốt;

– Đề nghị giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại: Áp dụng với học viên có tiến bộ rõ rệt là học viên có xếp loại hàng tháng đạt loại khá trở lên liên tục trong 06 tháng tính đến thời điểm họp xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

– Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Khen thưởng đột xuất

Việc xét khen thưởng đột xuất áp dụng đối với học viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư 14/2014/TT-BLĐTBXH, bao gồm:

– Tích cực, dũng cảm trong phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn để bảo vệ tính mạng của người khác, tài sản của cá nhân, tổ chức;

– Cung cấp thông tin để phát hiện, ngăn ngừa, bắt giữ tội phạm;

– Giúp cơ quan chức năng phát hiện, ngăn ngừa các hành vi trốn, phá hoại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Xem thêm: Áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc


Về việc kỷ luật

Học viên vi phạm quy chế của cơ sở cai nghiện bắt buộc bị xem xét, kỷ luật bằng một trong các hình thức sau:

– Phê bình: áp dụng đối với trường hợp vi phạm quy chế của cơ sở cai nghiện bắt buộc đã bị cán bộ quản lý nhắc nhở hai lần trong tháng.

– Cảnh cáo: áp dụng đối với trường hợp đã bị phê bình mà vẫn vi phạm quy chế của cơ sở cai nghiện bắt buộc trong 03 tháng tiếp theo tính từ thời điểm bị phê bình nhưng chưa đến mức độ áp dụng hình thức giáo dục tại phòng kỷ luật;

– Giáo dục tại phòng kỷ luật: áp dụng đối với trường hợp hành vi vi phạm ở mức độ nghiêm trọng như xâm hại sức khỏe người khác, gây rối trật tự tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, chống người thi hành công vụ, trốn hoặc tổ chức trốn khỏi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thời gian giáo dục tại phòng kỷ luật tối đa là 05 ngày cho 01 lần quyết định.

Xem thêm: Chế độ của học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định hiện nay

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Khen thưởng và kỷ luật đối với học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment