Không được chấm dứt hợp đồng lao động với Lao động nữ vì lý do mang thai, kết hôn

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư,

Tôi ký hợp đồng lao động với một công ty kinh doanh thương mại, thời hạn hợp đồng lao động là 36 tháng. Tôi đã làm việc tại công ty được 01 năm. Trong hợp đồng lao động có nội dung: Do đặc thù công việc, trong 1,5 năm đầu tiên làm việc tại công ty tôi không được kết hôn hoặc mang thai, nếu vi phạm công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với tôi.

Tuy nhiên, cuối năm nay (khoảng tháng 10) tôi dự định kết hôn và mang thai, tôi muốn biết công ty có thể căn cứ vào điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động trên để chấm dứt hợp đồng lao động với tôi không? Mong các luật sư của công ty tư vấn cho tôi.

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn Pháp Luật Số Việt Nam cảm ơn chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến Pháp Luật Số. Với thắc mắc của chị, Luật sư Phạm Hồng Phúc tư vấn như sau:

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý do lao động nữ kết hôn, mang thai là vi phạm pháp luật.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 39 và khoản 3 Điều 155 Bộ luật lao động 2012, Người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

Nội dung đã thỏa thuận vi phạm pháp luật nên không có giá trị ràng buộc các bên phải tuân thủ:

Điều 40 Bộ luật lao động 2012 quy định “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của Bộ luật này”.

Việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại Điều 39 nên việc chấm dứt hợp đồng này là chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Do đó, việc thỏa thuận nội dung “Do đặc thù công việc, trong 1,5 năm đầu tiên làm việc tại công ty tôi không được kết hôn hoặc mang thai, nếu vi phạm công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” trong hợp đồng lao động đã vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động quy định tại khoản 2 Điều 17 Bộ luật lao động “Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội”. Vì vậy, điều khoản này không có giá trị ràng buộc các bên phải thi hành.

Như vậy, người sử dụng lao động không có quyền và không có cơ sở pháp lý để đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động đã ký với chị khi chị kết hôn hoặc mang thai trong thời hạn của Hợp đồng lao động.

Leave a Comment