Xử phạt vi phạm về cung cấp và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí

Việc cung cấp thông tin cho báo chí và sử dụng thông ti của cơ quan báo chí cần thiết phải đúng quy đinh của pháp luật. Dưới đây là mức xử phạt vi phạm về cung cấp và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí.

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng

Đối với một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 159/2013/NĐ-CP thì người vi phạm bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng:

– Cản trở việc cung cấp thông tin cho báo chí của tổ chức, cá nhân;

– Không thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định;

– Thực hiện không đúng các quy định về đăng, phát lời phát biểu của tổ chức, cá nhân có liên quan đến tác phẩm báo chí.

Xem thêm: Vi phạm quy định về nội dung thông tin trong hoạt động báo chí


Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Khi có một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 159/2013/NĐ-CP thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng:

– Thể hiện sai ý của người trả lời phỏng vấn trên báo chí hoặc không đúng nội dung thông tin do người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước cung cấp;

– Không thực hiện yêu cầu xem lại nội dung trả lời phỏng vấn của người trả lời phỏng vấn trước khi đăng, phát nội dung trả lời phỏng vấn trên báo chí;

– Làm sai nội dung văn bản kết luận về các vụ, việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi đăng, phát trên báo chí;

– Sử dụng ý kiến phát biểu không nhằm mục đích trả lời phỏng vấn tại các hội nghị, các cuộc gặp gỡ, các cuộc trao đổi, nói chuyện để chuyển thành bài phỏng vấn khi chưa được sự đồng ý của người phát biểu;

– Cung cấp thông tin không trung thực, sai sự thật cho báo chí.

Xem thêm: Mức phạt vi phạm liên quan đến hoạt động báo chí


Biện pháp khắc phục hậu quả

Không chỉ phải chấp hành hình phạt tiền mà đối với một số hành vi vi phạm, chủ thể thực hiện phải thi hành thêm các biện pháp khắc phục hậu quả dưới đây:

1. Buộc xin lỗi và cải chính nội dung đối với hành vi thể hiện sai ý của người trả lời phỏng vấn trên báo chí hoặc không đúng nội dung thông tin do người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước cung cấp.

2. Buộc xin lỗi và đăng, phát đầy đủ nội dung văn bản kết luận đối với hành vi làm sai nội dung văn bản kết luận về các vụ, việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi đăng, phát trên báo chí.

Xem thêm: Mức phạt vi phạm quy định về giấy phép trong hoạt động báo chí

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Xử phạt vi phạm về cung cấp và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment