Hợp đồng thời vụ là gì theo quy định pháp luật hiện hành

Hợp đồng thời vụ là gì theo quy định pháp luật? Những vấn đề người lao động cần lưu ý khi giao kết hợp đồng thời vụ theo quy định của Bộ luật lao động.


1. Hợp đồng thời vụ là gì?

Hiện nay Bộ luật lao động 2012, không có quy định cụ thể về khái niệm hợp đồng lao động thời vụ mà chỉ có quy định chung về khái niệm hợp đồng lao động tại Điều 15. Đồng thời trong quy định về phân loại hợp đồng lao động có xác định một trong những loại hợp đồng lao động là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Từ quy định về khái niệm hợp đồng lao động và phân loại hợp đồng lao động có thể hiểu: Hợp đồng thời vụ là tên gọi khác của hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Hợp đồng thời vụ được ký kết trong trường hợp giao kết công việc giữa người sử dụng lao động và người lao động về một công việc tạm thời, không thường xuyên, hoặc công việc xác định trong thời hạn 12 tháng.

2. Nội dung của hợp đồng thời vụ

Hợp đồng lao động thời vụ là một trong những loại hợp đồng lao động, pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong việc quy định các điều khoản trong hợp đồng lao động mùa vụ, nhưng về mặt nguyên tắc, hợp đồng lao động mùa vụ vẫn cần phải có những nội dung cơ bản sau: Thông tin về người sử dụng lao động, người lao động, công việc và địa điểm làm việc, thời hạn của hợp đồng, mức lương và hình thức trả lương, chế độ nâng lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, về việc đóng các khoản tiền bảo hiểm, và các nội dung bảo hộ lao động (tùy vào từng công việc),…

3. Hình thức của hợp đồng thời vụ

Hợp đồng lao động thời vụ cũng giống như các loại hợp đồng lao động khác phải được giao kết bằng văn bản theo quy định tại Điều 16 Bộ luật lao động 2012. Tuy nhiên, nếu công việc được giao kết là công việc mang tính chất tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, thì người lao động và người sử dụng lao động có thể giao kết hợp đồng lao động thời vụ bằng lời nói mà không bắt buộc phải giao kết bằng văn bản.

4. Điều kiện ký hợp đồng thời vụ

– Công việc phải là theo mùa vụ, dưới 12 tháng và không có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên.

– Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

5. Quy định về số lần người sử dụng được phép ký hợp đồng lao động thời vụ với một người lao động

Pháp luật lao động chưa hạn chế số lần ký kết hợp đồng lao động thời vụ.

Tuy nhiên, khi hợp đồng lao động thời vụ hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng thời vụ đã giao kết trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trên đây là nội dung Hợp đồng thời vụ là gì theo quy định pháp luật, Pháp Luật Số gửi đến bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ Pháp Luật Số để được giải đáp.

Xem thêm: Khi giao kết hợp đồng lao động mùa vụ cần chú ý những gì?

Leave a Comment