Chế độ thai sản khi chỉ có chồng tham gia đóng bảo hiểm xã hội

Chế độ thai sản khi chỉ có chồng tham gia đóng bảo hiểm xã hội

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư,

Tôi đang làm việc cho một công ty có vốn nước ngoài tại Hà Nội. Tôi có tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Vợ tôi chỉ ở nhà nội trợ. Tháng 8/2017 tới đây, vợ chồng tôi sinh con trai đầu lòng. Vợ tôi và tôi có được hưởng chế độ gì không?

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn Pháp Luật Số Việt Nam cảm ơn anh đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến Pháp Luật Số. Với thắc mắc của anh/chị, Luật sư Phạm Hồng Phúc tư vấn như sau:

1- Quy định của pháp luật về chế độ thai sản của lao động nam khi vợ sinh con

Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam:

Theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH 2014, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con được hưởng chế độ thai sản với điều kiện phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Thời gian hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam:

Cũng theo quy định của LBHXH, Điều 34, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Chế độ trợ cấp thai sản:

Theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH 2014, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con

2- Đối chiếu với trường hợp của vợ chồng bạn:

Theo thông tin bạn cung cấp, vợ bạn sẽ sinh con vào tháng 08/2017. Để được hưởng chế độ thai sản bạn phải đảm bảo điều kiện đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Thời gian 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội để xét điều kiện hưởng chế độ thai sản của bạn sẽ được tính từ tháng 08/2016 (nếu con chị được sinh ra trước ngày 15/08/2017) hoặc từ tháng 09/2017 (nếu con chị được sinh ra sau ngày 15/08/2017).

Trong trường hợp đủ điều kiện, bạn được áp dụng thời gian hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam tại Điều 34 nêu trên và được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con với mức trợ cấp 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Trên đây là nội dung giải đáp về Chế độ thai sản khi chỉ có chồng tham gia đóng bảo hiểm xã hội Pháp Luật Số gửi đến bạn đọc.

Leave a Comment