Thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là biện pháp xử lý hành chính được Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định cụ thể như sau:

Về khái niệm

Biện pháp xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm bao gồm các biện pháp như đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;….

Trong đó, giáo dục tại xã, phường, thị trấn là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với các đối tượng nhất định để giáo dục, quản lý họ tại nơi cư trú trong trường hợp nhận thấy không cần thiết phải cách ly họ khỏi cộng đồng.

Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng đến 06 tháng, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của người vi phạm.

Xem thêm: Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Trình tự nộp tiền phạt khi bị xử lý vi phạm hành chính


Về đối tượng áp dụng

Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Cụ thể như sau:

– Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

– Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

– Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định.

– Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lưu ý: Không áp dụng biện pháp này với người nước ngoài.

Xem thêm: Quy định về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment