Các công việc cần làm sau khi đổi thẻ căn cước công dân

Hiện nay, ở một số địa phương đã tiến hành đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân. Người lao động cần lưu ý các công việc cần làm sau khi đổi thẻ căn cước công dân dưới đây.

Điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội

Theo quy định hiện hành thì sau khi đổi sang căn cước công dân, người lao động không phải đổi sổ bảo hiểm xã hội nhưng cần thiết phải điều chỉnh thông tin trên sổ.

Căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, hồ sơ điều chỉnh bao gồm:

– Với người lao động: Tờ khai điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 888/QĐ-BHXH);

– Với doanh nghiệp: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Xem thêm: Một số vướng mắc về sổ bảo hiểm xã hội cần lưu ý

Làm mất sổ bảo hiểm xã hội có được cấp lại không?


Thay đổi thông tin đăng ký thuế

Một trong những công việc không thể bỏ qua đó là việc thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Tuy nhiên, chỉ với những người lao động đã đăng ký thuế với cơ quan thuế mà chuyển đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân thì mới phải điều chỉnh lại thông tin.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi,người lao động tiến hành thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế thông qua tổ chức chi trả thu nhập hoặc tự mình thực hiện.  

Người lao động tự mình thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế

Hồ sơ bao gồm:      

– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực.

Người lao động thay đổi thông tin qua tổ chức chi trả thu nhập

Tổ chức chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.                           

Xem thêm: Đăng ký thuế đối với tổ chức đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế

Thủ tục đăng ký thuế và cấp mã số thuế bằng phương thức điện tử

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Các công việc cần làm sau khi đổi thẻ căn cước công dân” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Leave a Comment