Chế độ lao động áp dụng đối với học sinh trường giáo dưỡng

Học sinh trong trường giáo dưỡng ngoài giờ học tập, sinh hoạt cũng phải tham gia lao động. Chế độ lao động áp dụng đối với học sinh trường giáo dưỡng được quy định cụ thể như sau:

Chế độ lao động của học sinh

Khi tham gia quá trình học tập tại trường giáo dưỡng, học sinh từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi ngoài giờ học tập phải tham gia lao động do trường tổ chức theo quy định tại Điều 20 Nghị định 02/2014/NĐ-CP.

Về công việc lao động

Trường giáo dưỡng có trách nhiệm sắp xếp công việc phù hợp sức khoẻ của học sinh để bảo đảm sự phát triển bình thường về thể lực, trí lực và nhân cách.

Nhà trường không sử dụng học sinh làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại, làm việc vào ban đêm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của học sinh theo Danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

Thời gian lao động

Thời gian lao động, học tập và học nghề của học sinh thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, pháp luật về giáo dục, về lao động.

Thời gian học nghề được tính vào thời gian lao động. Thời gian lao động không được nhiều hơn thời gian học tập. Học sinh được nghỉ lao động trong các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết theo quy định của pháp luật.

Ngoài thời gian được nghỉ lao động theo quy định chung, học sinh được nghỉ lao động khi ốm đau theo chỉ định của y sĩ, bác sĩ. Khi gặp thân nhân trong thời gian lao động, học tập phải được cán bộ có thẩm quyền của trường giáo dưỡng cho phép.

Về đảm bảo điều kiện lao động

Đối với những công việc mà pháp luật quy định phải có bảo hộ lao động thì trường giáo dưỡng có trách nhiệm trang bị quần áo, thiết bị bảo hộ lao động phù hợp với yêu cầu của công việc.

Trường hợp học sinh bị tai nạn thì trường giáo dưỡng phải tổ chức cứu chữa kịp thời và làm các thủ tục cần thiết để giải quyết chế độ trợ cấp theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Trình tự đưa người vào trường giáo dưỡng theo quy định hiện hành


Quản lý và sử dụng kết quả lao động của trường giáo dưỡng

Trong quá trình lao động, các em có thể tạo ra được nhiều thành phẩm mang lại giá trị kinh tế. Chính vì vậy, pháp luật có quy định cụ thể về việc quản lý và sử dụng kết quả lao động của trường giáo dưỡng.

Điều 19 Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

– Trường giáo dưỡng quản lý kết quả lao động do học sinh làm ra được theo quy định của pháp luật.

Kết quả lao động của học sinh, sau khi trừ chi phí hợp lý được sử dụng để hỗ trợ cho việc học tập, ăn uống, sinh hoạt, khám, chữa bệnh cho học sinh; bồi dưỡng cho học sinh làm thêm giờ hoặc làm ngày nghỉ, khen thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc, bổ sung vào quỹ hòa nhập cộng đồng cho học sinh.

Học sinh được gửi số tiền bồi dưỡng làm thêm giờ, làm trong ngày nghỉ, tiền thưởng do có thành tích xuất sắc cho thân nhân hoặc được sử dụng theo quy định hoặc được gửi trường giáo dưỡng quản lý và được nhận lại khi chấp hành xong quyết định.

Xem thêm: Chế độ ăn và ở cho học sinh trường giáo dưỡng theo quy định hiện nay

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Chế độ lao động áp dụng đối với học sinh trường giáo dưỡng ” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment