Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất
Số/Ký hiệu: 03/2010/TT-BLĐTBXH Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 19/01/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội V/v Ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất được ban hành ngày 19/01/2010 bỏi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội


Xem chi tiết Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 03/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội