Thông tư số 19/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề
Số/Ký hiệu: 19/2010/TT-BLĐTBXH Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 7/7/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phân loại: Thông tư
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư số 19/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội V/v Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề được ban hành ngày 7/7/2010 bỏi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội


Xem chi tiết Thông tư 19/2010/TT-BLĐTBXH tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư số 19/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội