Quyết định số 959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020
Số/Ký hiệu: 959/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 24/06/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020 được ban hành ngày 24/06/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 959/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ