Quyết định số 1649/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Dự án điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015
Số/Ký hiệu: 1649/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 6/9/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1649/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Dự án điều chỉnh, bổ sung định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 được ban hành ngày 6/9/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1649/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1649/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ