Quyết định số 603/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc bổ nhiệm lại ông Mai Trọng Nhuận, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
Số/Ký hiệu: 603/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/05/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 603/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc bổ nhiệm lại ông Mai Trọng Nhuận, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành ngày 15/05/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 603/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 603/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ