Quyết định số 284/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
Số/Ký hiệu: 284/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 23/02/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 284/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh được ban hành ngày 23/02/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 284/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 284/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ