Quyết định số 229/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Số/Ký hiệu: 229/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 8/2/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 229/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được ban hành ngày 8/2/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 229/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 229/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ