Quyết định số 1859/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Vinh Hiển, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 1859/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/12/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1859/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Vinh Hiển, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành ngày 28/12/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1859/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1859/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ