Quyết định số 1524/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của Dự án tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang cho các tỉnh
Số/Ký hiệu: 1524/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/11/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1524/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của Dự án tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang cho các tỉnh được ban hành ngày 13/11/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1524/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1524/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ