Quyết định số 1587/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050
Số/Ký hiệu: 1587/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/08/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1587/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành ngày 25/08/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1587/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1587/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ