Quyết định số 138/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Số/Ký hiệu: 138/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/06/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 138/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Quyết định Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá được ban hành ngày 16/06/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 138/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 138/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ