Nghị định số 154/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản
Số/Ký hiệu: 154/2006/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/12/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 154/2006/NĐ-CP của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản được ban hành ngày 25/12/2006 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 154/2006/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 154/2006/NĐ-CP của Chính phủ