Nghị định số 97/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính
Số/Ký hiệu: 97/2006/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/09/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 97/2006/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính được ban hành ngày 15/09/2006 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 97/2006/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 97/2006/NĐ-CP của Chính phủ